Reklamační list

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:

Prodávající:

HTK Group s.r.o.
Zápská 1795
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 27152227
DIČ: CZ27152227

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu, případně číslo objednávky:

Popis závady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy
 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: